Produkter & Tjänster

Vi går mot en framtid där vi lever längre än vi någonsin tidigare gjort, tack vare den medicinska utvecklingen. Tillsammans med en bättre livskvalitet kommer samtidigt förändrade behov av vård. Det gör att en väl fungerande och kostnadseffektiv vård blir väldigt viktig.Med den moderna tekniken i våra system kan vård och omsorg erbjudas med hög kvalitet samtidigt som man får positiva ekonomiska effekter. Genom att göra det traditionella arbetssättet enklare, så patienten/den anställde kan utföra sina kontroller själv, kan man frigöra personalresurser, resurser som kan sättas in där de bättre behövs.

Genom att erbjuda patienterna att utföra sina egna kontroller sparar vården pengar, minskar sin arbetsbelastning och gör på samma gång livet enklare för patienterna. I våra system inser vi att delaktighet och eget ansvar är viktigt och låter systemen göra det möjligt för oss alla att ta del av vår egna hälsa.

CheckUp är för närvarande tillgänglig i tre grund versioner: 
CheckUp Care – främst för sjukhus, vårdcentraler och företagshälsovård.
CheckUp Life - främst för företagshälsovård och friskvård.
CheckUp Trainer - en plattform för personliga tränare, idrottsföreningar och personer som är ansvariga för en organisations välbefinnande.

Till alla produkter har vi ett utbud av appar för att möjliggöra att man enkelt och säkert alltid har tillgång till sina resultat Givetvis kan alla versioner anpassas, integreras och utvecklas för att passa just er verksamhet, arbetssätt och organisation.

Sedan 2015 är våra produkter certifierade som medicintekniskprodukt klass 1. Samma år blev vi även medlem i Continua.
                     

På nedanstående sidor vill vi visa hur dessa system rent parktiskt används.