Historia

Redan 2002 när Professor Kurt Boman efterfrågade ett sätt att förflytta mer av vården från sjukhuset till hemmet, där vårdtagaren fanns, startade tankarna på att göra ett eHälsosystem för kroniskt sjuka .


Vi insåg att ingående komponenter skulle dels vara mätinstrument för att följa sjukdomsförloppet, men också att vi måste utveckla något som hade både enkelhet och full mobilitet. Skall man närma sig patienten, så måste det vara så enkelt att vem som helst kan hantera systemet och dels skall det vara tillgängligt där vårdtagaren finns.

Systemet hos vårdtagaren blev därför placerat i en väska och ingen synlig dator med tangenbord eller pekskärm fanns. Inom vården fanns dock en Weblösning för att avläsa mätningarna och förändringen.

Sedan dess har systemet utvecklats och allt fler typer av mätinstrument finns och ett bredare anslag så till vida att systemet också används för friskvård där den som mäter sig också kan se förändringar mm.

Ett antal utmärkelser har också följt vår utveckling.