Projekt

Vi har varit med i ett antal internationella och nationella projekt inom e-Hälsa. Nedan redovisar vi dessa projekt.HeartNet
Hjärtsviktsproblematiken var i fokus för det tvärvetenskapliga EU-projektet HeartNet, som pågick i fem år och hade två syften: Dels att förbättra livskvaliteten för patienter med hjärtsvikt och dels att bidra till tillväxt i Västerbotten genom att skapa nya företag. Resultatet har blivit elva nya företag, bättre följsamhet och nya hjälpmedel.
- Min uppfattning är att det finns fantastiskt mycket idéer bland folk som jobbar i vården. Men ofta har man inte någon väg att gå för att förverkliga dem. Därför ville vi söka samarbete med stora aktörer. Vi ville samla förslagsverksamheten från universiteten, landstingen, kommunerna och företagen och så föddes tanken på att skapa HeartNet, berättar initiativtagaren Kurt Boman, professor i internmedicin och chef för forskningsenheten, Skellefteå lasarett, på Blickas lärandelabb.Sense Smart City
Sense Smart City är ett projekt med syfte att skapa nya affärsmöjligheter för företag i Skellefteå-regionen med hjälp av forskning och innovationer inom mobila system med specifikt mål att göra städer "smartare". Huvudfinansiär är Europeiska Unionen genom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och projektet leds av Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT) på Luleå Tekniska Universitet (LTU).RICHARD
Towards a new effective ICT-based Care Model for chronic diseases in Europe
The RICHARD project intends to define and implement innovative models for the management of chronic conditions based on Information and Communication Technology (ICT) in four different European Regions.
The scope of RICHARD is the definition of new scenarios of care and the design of innovative ICT based territorial clinical pathways that, through the use of technology and the integration of resources and capabilities of the territory, enables patients to be supported outside the hospital, guaranteeing a better quality of life.
ELF@Home
Elderly self-care based on self-check of health conditions and self-fitness at home
The ELF@Home Project is co-funded by the AAL Joint Programme (Call 5, 2012). The project idea is to use the proven advantages of elderly fitness to develop a self-care solution based on self-check of health conditions and fitness at home.

The ELF@Home project idea is to use the proven advantages of elderly fitness to develop a self-care solution based on self-check of health conditions and fitness at home. The solution will use an autonomous fitness system targeting not frailty or pre-frailty elder people aged over 65 years and living independently at home.
The system will provide a personalized fitness plan in order to persuade and motivate users by facilitating and simplifying the access to fitness programs at home. The personalization of the fitness program offered to each user will be based on health status and continuous monitoring of life style and activity level of the user. The continuous monitoring of the life style and activity level will be accomplished by the development of a new wearable activity sensor specially designed for elderly needs. The health status monitoring will be done using biomedical sensors. The system will work as a personal trainer monitoring the physical activity of the user, generating a personalized fitness plan based on activity and self-care inputs, and verifying the right execution of this plan.

To achieve these goals the system will be compound of the wearable physical activity sensor, biomedical sensors, a simple TV interface for fitness sessions and a computer vision system to analyse fitness exercises execution. All these components will be connected to a service platform implementing the intelligence needed.

The system will be tested by two groups of users: users who will be supervised by professional gerontologists, and elderly people living in spare areas and with no previous experiences with elderly fitness. The first group will allow the validation of the proposed system in comparison with the current approaches. The second group will validate technology deployment and usability in an important potential market.

Ambulans 2.0
Komplett system för att följa en patient från prehospital insats tills patient är färdigbehandlad.
Utveckling av ett system, arbetssätt och implementering samt framtagande av smarta armband där vital status, tid, position inhämtas trådlöst i det prehospitala läget tillsammans med trådlösa sensorer och mätinstrument för ex.blodtryck, EKG mm.
Armbandet ska även gå att använda vid större händelser och då kunna ge förutom position en triageringsprioritet genom lysdioder i färgerna röd, gul och grön. Detta ger ett arbetssätt istället för i dagsläget två, vilket i sin tur innebär att det är enklare att gå mellan olika grader av en insats då arbetssättet är väl inövad och på så sätt "sitter i ryggraden".
VÅRDeTIK
Vård- och omsorgspersonal inom olika områden ställs dagligen inför etiska dilemman som kan förväntas bli alltmer påtagliga framöver bland annat tack vare reformer i individualisering och ökad teknikanvändning i vården. Det kan handla om allt från sådana problem som när brukare vill ge omsorgspersonalen presenter, eller när brukaren vill göra något som vård- och omsorgspersonalen inser skulle kunna skada brukaren.

CheckUp AB i samverkan med Borås högskola har arbetat fram en kombinerad process och digital applikation som vi kallar VÅRDeTIK.

VÅRDeTIK skall hjälpa företag i vård- och omsorgsbranschen att kartlägga sina mest återkommande etiska problem,
koppla dessa till anpassade etiska riktlinjer inom sitt vård- och omsorgsfält, dokumentera och interaktivt kommunicera omkring handlingsstrategier, samt utvärdera dessa strategier över tid.

VÅRDeTIk är delvis finansierat genom Vinnova