Studier

För att verkligen understryka nyttan av CheckUp har det gjorts ett antal studier som nämns nedan. Vi nämner här endast i punktform nyttoaspekterna, men studierna går att få i utförligare format.


Virtuella Ronder inom Äldrevård, Skärgårdshemmet 2004
Personalen fick och upplevde en ökad kompetens
Färre transporter till vårdcentral/sjukhus
Ökad trygghetskänsla hos de boende

Självmätning av Blodtryck, Skelleftehamn 2007
Fler patienter kom under 140/90 (45% ökade till 70%)
Frigör tid för:
patienten (bestämmer själva när, ingen bokning)
personal (tid för test och inbokning)

INR prover med 68 patienter, Skellefteå sjukhus 2005
CheckUp med CoaguCheck + integration med Auricula
DropIn till labb 2 dagar i veckan
Kortare tid mellan test och ordination Frigör mer tid eftersom inga prover behöver transporteras Förenklar planering av personal

Competitive Health Services CheckUp Life
Självmätning och hemsjukvård med bl.a mätning av Kondition, BMI, Spirometri, EKG, Kolesterol, Glukos
    
GINA, Forskningsenheten på Skellefteå sjukhus
Jämföring av den totala processtiden mellan CheckUp-systemet och traditionell vårdprocess för WARAN patienter.

Telemedicine improves the monitoring process in anticoagulant treatment
We compared the INR (International Normalized Ratio) monitoring process using a telemedicine device with the conventional approach in which blood samples were sent to the hospital for analysis.

We enrolled 40 patients on chronic warfarin therapy from two primary healthcare centres (PHCs). Half were monitored using the telemedicine device and half were monitored conventionally. Each patient received three INR measurements. The total processing time was measured from blood sampling until warfarin dosing was performed in the anticoagulant clinic.

Telemedicine reduced the total processing time for INR monitoring and has the potential to improve the management of patients undergoing anticoagulant treatment at PHCs.