Samarbeten

För att kunna erbjuda bra lösningar för sjukvård, friskvård och företagshälsovård måste våra E-Hälsolösningar kompletteras med en tjänsteleverantör. Vi ser dessa då inte främst som våra kunder utan som samarbetspartner. Genom att kombinera en väldigt bra e-tjänst med en duktig tjänsteleverantör, så är vi övertygade om att detta samverkar till patientens, den anställdes eller den som vill tränas bästa.

I dessa samarbeten används CheckUp Life, som IT-stöd.

Inmo medveten träning AB
http://www.inmo.se

Inner AB
http://www.inner.se

Concept AB
http://www.concept.se

Kraft & Hälsa AB
http://www.kraftochhalsa.se

Skellefteå kommun/Eddahallen
http://www.skelleftea.se

Bird Advisors AB
http://www.birdadv.se

Eduredo AB
http://www.eduredo.se
I dessa samarbeten används CheckUp Care, som IT-stöd.

Cardista AB
www.cardista.se

Eduredo AB
www.eduredo.se