Företaget CheckUp

Företaget Checkup AB startade hösten 2014 som en avknoppning från ett systemutvecklingsbolag. Vi tyckte då att tiden var mogen för att tona ner tekniken och lyfta fram verksamhetsfrågorna.

Nu har vi huvudkontoret i Malmö.