Virtuella Vårdrum

Att själv kunna kolla sitt blodtryck, blodsocker eller någon annan hälsoparameter i ett virtuellt vårdrum innebär att man får en mycket högre samhällsservice där man bor.


Sjukstugan i Storuman använder CheckUp Care för det virtuella vårdrummet.

I Storuman och Slussfors så har vi levererat tekniken till virtuella vårdrum där  patienter själva kan ta blodprov och mäta blodtrycket.Detta virtuella vårdrum gör det möjligt att för kroniskt sjuka få en bättre servicegrad än vad som är vanligt i glesbygden. Man slipper helt enkelt att åka långa sträckor för att göra sina rutinkontroller. Distanssjukvård blir härmed ett komplement till den övriga vården. I vårdrummet erbjuds i dag möjlighet att mäta INR, HB, Glukos, Vikt, EKG, Blodtryck/puls.

Samma typ av Virtuella vårdrum finns nu på fler platser bl.a. i Jämtland och Härjedalen.

Läs mer:
http://www.storuman.se/Omsorg--hjalp/Halsorummet-i-Slussfors/Film om assisterad mätning.