Hemsjukvård

Med de mobila sjukvårdsteamen i Ängelholm möter man sina patienter hemma, vilket leder till nöjda patienter och kortare köer på akuten.De mobila sjukvårdsteamen i Ängelholm använder CheckUp Care.

En läkare och två sjuksköterskor varav en sjuksköterska är från kommunen, gör mellan 4-6 besök per dag i hemmet hos äldre multisjuka patienter. De använder systemet CheckUp Care bestyckat med (AED) Hjärtstartare, CRP, Termometer, Syresättning/Puls-, Blodtrycks-, Glukos-, HB- och Blodgasmätare.

Arbetet i teamet har resulterat i en akutintagsreduktion på ca 85 % förebyggda akutbesök samt 75 % förebyggda inläggningar.