Frisk på Jobbet

Företagsledare vill gärna jobba förebyggande kring hälsa och slippa långa och dyra rehabiliteringsperioder för personalen.


Inner Sweden AB använder CheckUp Life för sin företagshälsovård.

Inner är ett företag som har en modern företagshälsovård och en vision om att bygga ett friskare Sverige via livsstilsförändringar med hjälp av och med fokus på; mental balans, kost och motion. I detta arbete har de också upptäckt vikten av att alla anställda måste kunna följa sina förändringar och framsteg för att bli motiverade till fortsatt livsstilsförändring. Detta görs genom att använda CheckUp Life i hantering av allt hälsodata såsom blodtryck, blodprov mm, men även data från enkätverktyget i CheckUp.
Inner har spetskunskap i föreläsningar och coachande samtalsserier där de levererar individuell motivation till förändring med stöd av de platsoberoende hälsokontroller som genomförs med hjälp av CheckUp Life.


Läs mer:
http://inner.se/Film om hur man kan följa sina resultat.